Comprendo
Skip Navigation Links


Manual 

Facköversättningar


Manualer och bruksanvisningar måste följa EU:s normer för maskiner, apparater mm. Monteringsinstruktioner, drift- och servicemanualer etc måste vara skrivna på användarens språk, för att skador och ohälsa ska kunna undvikas. Det är ditt och företagets ansvar att se till att inga språkliga missförstånd uppstår.

Våra erfarna översättare har stor kompetens och kunnighet inom
följande områden:
-   Teknik
-   Elektronik
-   Medicin
-   Data
-   Juridik 
-   m.m.

Kontakta oss för offert